Преводаческа агенция Интелект Първа езикова група

Първа езикова група

Съществуват между 6000 и 7000 езика в света, които се говорят от 7 млрд. души в 189 независими територии. Поне половината население на земята е двуезично или многоезично, т.е. говори два или повече езика. Езиците са в непрекъснат контакт и си влияят по различни начини. Английският е заел много думи и изрази от други езици в миналото, а европейските езици сега заемат много думи от английски.

Първа езикова група

Езици

Превод от английски език на български и от български на английски
Английският език принадлежи към индоевропейското езиково семейство. В Англия има около 30 диалекта, около 10 в останалата част на Великобритания, 20 в Ирландия и по-малките острови, близо 50 в САЩ, почти 10 в Канада и още няколко десетки в отвъдморските територии и страни от Британската общност.
повече
Превод от немски език на български и от български на немски език
Немският език е официален език в Германия, Австрия, Швейцария, Италия (Южен Тирол), Лихтенщайн, Люксембург, Белгия (немско малцинство). Принадлежи към индоевропейското езиково семейство. Немският език е известен с големия си речников запас. Това се дължи отчасти на дълга литературна традиция, натрупваща синоними от много векове и диалекти, както и на факта, че немският позволява съставяне на думи.
повече
Превод от френски език на български и от български на френски език
Френски език се говори в 29-те страни, които съставляват Франкофонията. Затова има няколко разновидности на френския език в Европа, Африка, Канада, Съединените щати и Азия. В Европа, вариантите в Швейцария и Белгия се различават от стандарта, говорен във Франция. Най-голям брой говорещи френски по рождение и като втори език има в Африка (около 115 милиона в 31 африкански страни).
повече
Преводи от италиански език на български и от български на италиански език
Италианският език е официален в Италия, един от официалните езици на ЕС, както и малцинствен език в три други държави от ЕС. Той е един от най-големите езици на Съюза, след немския, английския и френския. Той не е международен език като английския, френския или испанския, но се използва широко в Средиземноморския басейн и се изучава като един от най-популярните чужди езици в света.
повече
Превод от испански език на български и от български на испански език
Испанският език се говори от почти 450 милиона души по света, което го прави вторият най-говорим език след китайския мандарин по отношение на броя на говорещите като майчин език. 60 милиона души говорят испански като втори език и 20 милиона ученици го изучават като чужд език. Това е третият най-често използван език в Интернет .
повече
Превод от руски език на български и от български на руски
Руският език е седмият най-широко използван език в ЕС и осмият в света. Руският език е много богат. Когато се говори на руски, се използват различни варианти на езика. Например, в бизнес писмо или официален документ, се използват думи и конструкции, които няма да бъдат използвана в ежедневието. Необходимо е да се култивира високо ниво на езикова информираност, за да не се правят погрешни избори и да бъде човек в състояние да избере най-подходящите думи.
повече
Общо: 6