Преводаческа агенция Интелект Превод и легализация на документи за работа в чужбина - Prevodite.net

Пакетни услуги

Работа в чужбина

При постъпване на работа в чужбина се изискват определени документи, които трябва да бъдат предварително подготвени, преведени и легализирани в България.

Най-накрая сте се решили на тази отговорна стъпка, като намиране на работа в чужбина, но се оказва, че трябва да направите някои неща преди това! Да представите цял списък от необходими документи, които трябва да бъдат легализирани и преведени на езика на работодателя. Не се притеснявайте, нашето бюро ще Ви съдейства. Високо-квалифицираните ни специалисти ще извършат превода и легализацията на нужните свидетелства вместо вас.

Какви документи са ви необходими

Принципно списъкът от сведения за определена страна може да е специфичен, но като цяло той изглежда в следния вид:

  • удостоверения за раждане, смърт, сключване и разтрогване на брак;

  • паспорти, идентификационни кодове;

  • справка с местата на робота;

  • справка за приходите, извлечение от банката;

  • трудови книжки;

  • препоръчителни писма;

  • образователни удостоверения;

  • медицински свидетелства, справки за съдимост и т.н.

Конфиденциалността на данните Ви е гарантирана!

Работещите в агенция “Интелект” преводачи често се налага да боравят с различни видове лични документи и корпоративни книжа. Поради тази причина един от най-важните фактори, сочещи към качеството на извършената услуга от страна на агенцията е стриктното спазване на поверителността на информацията. Всички щатни и външно наети от нас служители подписват договор за опазване тайната на личните данни още на ниво трудоустрояване.

Освен това, всички получени от клиента електронни данни (текстови файлове, видео материали, презентации и други) се съхраняват на вътрешни сървъри в криптирано състояние. Също така, външният достъп до тези компютри е невъзможен и те са много добре защитени. Всички тези методи за сигурност ни позволяват да гарантираме конфиденциалността на персоналната Ви инфомация.

Защо да предпочетете нас.

Най-основното достойнство на агенцията ни е, че преводите се извършват съгласно изискванията на посолствата и имиграционните служби на държавата - работодател. Само ние можем да Ви гарантираме, че вашето име и фамилия или друго име няма да бъде написано погрешно, защото всеки един от служителите ни внимателно проверява съответствието им с паспортите и другите ваши свидетелства. В случай на необходимост (например – използване на технически или медицински термини), привличаме на работата специалисти с нужната квалификация в областта за консултации и разяснения. И най-важното – служителите ни изпълняват заданието в максимално кратки срокове за да можете бързо да си намерите работа в чужбина.