Преводаческа агенция Интелект Превод и легализация на документи за лекари в чужбина - Prevodite.net

Пакетни услуги

Лекари в чужбина

За всички лекари, които искат да продължат да практикуват професията си в чужбина се изискват определени документи, които трябва да бъдат предварително подготвени, преведени и легализирани в България.

Работа за лекари в чужбина винаги ще има. Тази специалност се търси на пазара на труда, а в чужбина е дори добре платена. Езиковата бариера обаче “спъва” много от желаещите лекари да отидат да работят зад граница, тъй като се изисква превод на необходимите удостоверения. В такъв случай, хората, извършващи тази услуга трябва да са добре подбрани, тъй като някои от тези свидетелства съдържат специфична медицинска терминология, която трябва да се разбира от изпълнителя. В такъв случай е хубаво да се доверите на доказала се агенция, която ще извърши процеса на професионално ниво.

Какво предлага агенция “Интелект”

При нас преводът на лични документи се извършва от експерти. Ние гарантираме неприкосновеност и защитата на персоналните данни от неправомерен или случаен достъп, копиране, разпространение, както и от други неоторизирани действия на трето лице при подаване на поръчка за преобразуване на текста в личните ви удостоверения от един език на друг.

Списъкът от документи за издаване на работна виза разбира се е специфичен за всяка страна, но като цяло общият списък може да изглежда така:

● паспорт или както още се нарича паспорт, позволяващ Ви да пътувате в чужбина;

● повечето работодатели може да поискат от потенциалния служител диплома за завършено

висше образование;

● трудови книжки с опит в работата на съответната позиция;

● акт за раждане;

● документ, удостоверяващ сключването на брак, ако има такъв;

● свидетелства за съдимост и отсъствие на административни наказания;

● уверение за регистрация от конкретния съюз (лекарски или зъболекарски);

● медицинско сведение;

● дипломи за завършено средно образование, квалификации към дипломата за средно/висше

образование и необходимите приложения към тях;

● свидетелства, удостоверяващи следдипломни квалификации и идентичност на имената, ако случайно се окаже, че посочените в дипломата или останалите сведения имена са различни.

Защо да изберете агенция “Интелект”

Бюро "Интелект" – екип от високо квалифицирани, изпълняващи професионално своята работа и владеещи до съвършенство чужди езици, специалисти, гарантиращи висока точност и качество на извършената дейност.

Така, че ако Ви предстои пътуване зад граница с цел пребиваване и извършване на трудова дейност и имате нужда от това необходимите ви сведения за придобити квалификации да бъдат написани на чужд език, ние с радост ще ви консултираме напълно безплатно. Също така, ще извършим услугата на достъпни цени. Очакваме Ви!